1Realitka.sk Reality Inzercia Slovensko
 Meno:  Heslo:  
Zabudol si heslo?  Registruj sa!
Nájdi svoj nový domov!
Ponuka:
Kategória:
Lokalita
Izieb: do
Cena od: do

  Navigácia:
  Úvod
  Prihlásenie
  Registrácia
  Vyhľadávaj
  Kontakt

Reklama

 
Podmienky používania serveru 1Realitka.sk :

Copyright: Copyright © WebFactory.SK, 2008-2008. Všetky texty, obrázky, súbory a akékoľvek informácie uverejnené na týchto stránkach sú vlasníctvom tvorcov a ďalších osôb, ktoré sa podieľajú na ich tvorbe v zmysle zákona č. 383/1997 Z.z. a všetky tu zverejnené dáta a údaje sú chránené autorskými právami. Akékoľvek distribuovanie obsahu uverejneného na tejto doméne alebo akýchkoľvek jeho súčasti je možné až po získaní písomného súhlasu autora. Grafické a textové odkazy na naše stránky môžete legálne uverejniť na Vašich stránkach. Autori nezodpovedajú za akékoľvek možné následky, ktoré môžu byť spôsobené prezeraním týchto stránok. Názor vedenia portálu 1Realitka.sk sa nemusí zhodovať s názormi autorov zverejnených príspevkov. Vedenie portálu 1Realitka.sk nezodpovedá za obsah príspevkov - inzercie. Za obsah a pravdivosť inzerátov a reklamných bannerov zodpovedajú zadávatelia kampaní.

Podmienky používania serveru:
1Realitka.sk je prístupný všetkým uživateľom BEZPLATNE, niektoré služby alebo súčasti môžu byť spoplatnené.
Je zakázane spracovávať, upravovať a zasahovať do obsahu serveru 1Realitka.sk. Stránky 1Realitka.sk môžu byť zobrazované a vytláčané iba pre osobnú nekomerčnú potrebu a uživateľ súhlasí s tým, že obsah stránok NEBUDE ďalej šíriť, reprodukovať, rozosielať, inak distribuovať, predávať, publikovať, vysielať či inak poskytovať ďalším osobám bez predchádzajúceho písomného povolenia od prevádzkovateľa projektu! Z tohoto pravidla je stanovená jedna výnimka, kedy je uživatel oprávnený bezplatne zverejniť ikonku, logo, banner portálu 1Realitka.sk alebo textovú linku ako odkaz na webové stránky portálu 1Realitka.sk s adresou "www.1Realitka.sk".
Stránky 1Realitka.sk a ani žiadnu časť serveru 1Realitka.sk NESMIE tretia strana využívať bez predchádzajúcej písomnej dohody pre svoju zárobkovú alebo nezárobkovú činnost, či ich ponúkať svojim klientom ako svoje vlastné! Požadovanie akýchkoľvek poplatkov (vrátane manipulačných a réžijných poplatkov) zo strany tretích osôb za využívanie služieb a produktov poskytovaných v rámci projektu 1Realitka.sk je bez predchádzajúceho písomného súhlasu protizákonné a tretia osoba sa tým vystavuje súdnemu sporu a trestnému stíhaniu.
Uživateľ NEMÁ nárok na náhradu škody spôsobenej nefunkčnosťou alebo zlou dostupnosťou služby, poruchou, stratou (vymazaním) údajov alebo obsahu webovej stránky (textov, fotografií, súborov a pod...), prípadným únikom informácií o uživateľovi účtu, alebo z iného dôvodu, ako následku používania služby. Prevádzkovateľ 1Realitka.sk sa bude snažiť o spoľahlivosť a bezpečnosť služby, prevádzkovateľ neposkytne údaje o uživateľovi tretej osobe. Všetky webové stránky uživateľa, ktoré získa používaním tejto služby, sa nachádzajú na serveroch prevádzkovateľa 1Realitka.sk a iba prevádzkovateľ serveru 1Realitka.sk môže priestor na stránke (vrátane osobnej stránky uživateľa) využiť na umiestnenie platenej alebo neplatenej inzercie.
Prevádzkovateľ môže zablokovať účet alebo úplne vymazať uživateľský účet registrovaného uživateľa (vrátane všetkých dát uživatela, ktoré umiestnil na priestory poskytované prevádzkovateľom) v prípadoch:
- ak si uživateľ zaregistruje prihlasovacie meno obsahujúce vulgárne alebo urážlivé pomenovanie, pomenovanie, ktoré by mohlo spôsobiť pohoršenie alebo boť v rozpore s všeobecne uznávanými morálnymi a etickými pravidlami, alebo sa snaží vytvárať súvislosť s prevádzkovateľom služby alebo iným nevhodným menom, ktorého nevhodnosť závisí od posúdenia prevádzkovateľa služby, zablokovanie existujúceho konta nie je v tomto prípade časovo obmedzené (t.j. môže byť zmazané aj neskôr v prípade, aj ak už dlhšiu dobu pod daným pomenovaním uživateľ vystupoval)
- ak uživateľ zneužije priestor poskytovaný prevádzkovateľom, na šírenie nenávisti voči ľuďom, či skupinám ľudí, propagovanie cirkví, politických strán alebo ak bude priestor na serveroch prevádzkovateľa zneužívať na reklamu alebo komerčné aktivity seba alebo tretích osôb
- ak uživateľ umiestní na priestory poskytované prevádzkovateľom reklamné odkazy, tzv. refferal alebo affiliate odkazy na iné webové stránky svoje alebo webové stránky tretích osôb
- ak uživateľ akýmkoľvek spôsobom porušuje zákony Slovenskej republiky, používa priestor na páchanie alebo napomáhanie páchaniu trestných činov,
- ak uživateľ propaguje nelegálne aktivity, porušovanie autorských práv, alebo warez stránky a pod.
- ak uživateľ akýmkoľvek spôsobom porušuje zákony Slovenskej republiky, používa priestor na páchanie alebo napomáhanie páchaniu trestných činov,
- ak sa uživateľ pokúša prihlásiť ako iný uživateľ bez vedomia tohoto iného uživateľa
- ak sa uživateľ pokúsil svojim konaním narušiť funkčnosť služby, alebo ktorejkoľvek inej časti 1Realitka.sk, vrátane konania mimo serveru 1Realitka.sk, ak umiestnil v priestore prevádzkovateľa obsah, aplikáciu, alebo čokoľvek iné, čo by mohlo ohroziť stabilitu služby, alebo dobré meno prevádzkovateľa
- ak uživateľ umiestni v priestore poskytovaného prevádzkovateľom pornografický materiál, za pornografický materiál sa nepovažujú akty
- ak sa uživateľ neprihlásil dlhšie ako jeden rok, alebo ak si jeden uživateľ vytvoril viacero účtov (jeden uživateľ smie bezplatne používať len jeden účet)
- v inom prípade, ak prevádzkovateľ považuje za nevhodné, poskytovať službu danému uživateľovi alebo skupine uživateľov,
Zodpovednosť za obsah svojej Webky ako aj všetkých činov spojených s užívaním služby nesie uživateľ služby.

Záruky:
Každý užívateľ vstupuje na portál 1Realitka.sk a používa ho na vlastné riziko. 1Realitka.sk neodpovedá za akékoľvek škody, či už priamo alebo nepriamo, vzniknuté v súvislosti s používaním serveru 1Realitka.sk, ani za škody vzniknuté z dôvodu čiastočnej či úplnej nefunkčnosti serveru 1Realitka.sk.
1Realitka.sk nezodpovedá a ani neručí za pravdivosť, obsah a formu reklamy, uverejnenej na serveroch 1Realitka.sk a neručí ani za zaväzky osôb, ktorých ponuky sú vo forme reklamy zverejnené na serveri 1Realitka.sk. 1Realitka.sk si vyhradzuje právo odmietnuť zadávateľovi inzercie prijať jeho inzerciu, pokiaľ je v rozpore s našimi morálnymi a etickými názormi.
Copyright: WebFactory.Sk. Všetky práva vyhradené. Podmienky používania

Reality Nehnuteľnosti Byty Domy Pozemky

  

MP3 OnLine - Koniec Sveta - Online Prekladač - Pohľadnice - Ponuka Práce - Reality Nehnuteľnosti - SeX OnLine - WarezForum - Zoznamka - MS v Hokeji